Academics

1、Ball teaching and research section

Director: Li Yanlong

Teacher: Yan Jinghua, Chen Sheng, Xie Cheng, Wu Jianxi, Han Guoan, Huang Rui, Ma Yong

2、Track and field teaching and research section

Director: Gu Zhongming

Teacher: Wei Jiajun, Xu Jianrong, Li Lin, Chen Junxia, Lu Junpei

3、Gymnastics teaching and research section

Director: Wang Wei

Teacher: Yu Lianghua, Long Siqiu, Peng Hanqun, Dai Chunling, Zhang Xuan, Li Xiaojuan

4、Martial Arts Teaching and Research Section

Director: Mei Linqi

Teacher: Huang Qiang, Liu Yi, Sun Xilian, Du Bin

5、Football teaching and research section

Director: Wu Chao

Teacher: Xiong Wei, Yu Zhixiong, Zhang Tao, Li Xin, Hu Jie, Fu Honghao

6、Sports Humanities and Education Department

Director: Fu Qun

Teacher: Shi Yan, Liu Yong, Xiao Ping, Xiong Hui, Dai Fangmei, Fang Chunni, Shi Wenwen, Yi Qinren

7、Sports Human Science Department

Director: Chang Feng

Teacher: Xiang Zhiyong, Hong Changqing, Chen Yuanwu, Li Shuping, Tao Ying, Mei Huixian, Liu Dansong, Yu Xiaohui

8、Public teaching and research section

Director: Zhang Sheng

Vice Director: Liu Yonghong, Zhou Lu, Zhang Tao

Teacher: Lu Jiazheng, Wu Mingzhi, Ou Yingshu, Xia Hua, Zeng Ji, Deng Shizhong, Zhao Yuhua, Hu Xuan, Zhang Shaoqiong, Zhang Jing, Yu Liping, Qin Junlian, Wang Ansheng, Zeng Chun, Yan Jun, Zhou Li, Chen Wei, Cai Xiande, Huang Anping, Zhang Jian, Zhang Qianggong, Hu Shanshan
Address: Youyi Road, 368#, Wuhan, Hubei Province, 430062, P.R. China Phone: +86-27 88661729

Copyright © 2009-2017 School of Material Science and Engineering, Hubei University. All rights reserved